Ombygninger

I 1999 byggede vi en kvist på huset og lagde nyt tag på. 2 år senere byggede vi ny garage, for derefter at fortsætte til haven:!

Godset på Dorthesvej med ny 1. sal, kvist og nyt tag og nyt badeværelse
Nedbrydning af den gamle træ-garage inden opbygningen af den nye kunne starte
Der var gang i den helt store maskine, da soklen skulle graves, her var der meget hjælp i Finn (tak).
Desuden var Jesper og Ronny helt uundværlige med skovl og trillebør.
Soklen var et helt byggeri i sig selv, her skulle der stables en helt del fuldablokke og bruges ca. 300 meter jern
Fundablokkene er her på plads og der er fyldt beton i
Murerne startede med indervæggen 
De to vinduer i gavlen og dørhullet ud mod haven er næsten færdige
Nu mangler der kun det sidste, porten, døre, vinduer og det sidste af taget
Kim og Emma kom forbi da den store havearkitekt var i færd med at reetablere haven
Jeannette og Ronny kom for at hjælpe med at fylde jord i bedene efter at havearkitekten havde stablet "knækfliserne"